3500 Từ Vựng TOEIC ( Video )

 • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Khóa học sẽ giúp bạn nâng cao 3500 Từ vựng một cách dễ dàng chỉ trong 3 tháng. 

Giới thiệu khóa học

NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT!


TRONG ĐỀ THI TOEIC TỪ VỰNG QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO 

Chắc hẳn bạn chưa biết Từ vựng chiếm 80% khối lượng kiến thức trọng tâm của đề thi TOEIC ( Test of English for International Communication - Bài kiểm tra Tiếng Anh giao tiếp Quốc Tế). Từ vựng trong đề thi TOEIC sẽ xoay quanh 27 chủ đề cơ bản ( bên dưới). 

BETMA ENGLISH xây dựng một phương pháp học từ vựng mới : MULTIPLE CHOICES sẽ giúp cho bạn học từ vưng theo 3 tiêu chí: 

1. Dễ học 

2. Dễ nhớ 

3. Dễ áp dụng 

Với 4 bộ giáo trình: 

1. Sổ tay 3500 Từ Vựng 

-  Sách ( bản in )

- Video luyện nghe - Ghi nhớ từ vựng 

2. Bộ học Multiple Choices : Anh Việt  

- Sách luyện tập 

- Video tự luyện tập 

 1. Receptionist
 1. Lễ tân
 2. Lễ hội
 3. Khách sạn
 4. Nhà hàng

3. Bộ học Multiple Choices : Việt - Anh 

- Sách luyện tập 

- Video tự luyện tập 

 1. Quầy lễ tân
 1. Guest
 2. Hallway
 3. Front desk
 4. Hotel

27 chủ đề trong bộ sách 3500 Từ Vựng 

1. Hotel ( Khách sạn )

2. Restaurant ( Nhà hàng )

3. Publish ( Xuất bản)

4. Human Resource ( Nhân sự )

5. Meeting ( Hội họp )

6. Bank ( Ngân hàng )

7. Travel ( Du lịch )

8. Company ( Công ty )

9. Shopping ( Mua sắm )

10. Traffic ( Giao thông)

11. Office supplies ( Văn phòng phẩm)

12. Health ( Sức khỏe )

13. Technology ( Công nghệ ) 

14. Politic ( chính trị )

15. Event ( sự kiện )

16. Furniture ( Nội thất )

17. Investment ( Đầu tư )

18. Exhibition ( triển lãm )

19. Film ( phim )

20. Music ( âm nhạc )

21. Education ( Giáo dục ) 

22. Agricultural ( Nông nghiệp )

23. Garment ( May mặc )

24. Property ( Bất động sản )

25. Construction ( Xây dựng )

26. Nhóm từ vựng quan trong 

27. Các cụm từ 

 

Nội dung khóa học

 • CHỦ ĐỀ 2. RESTAURANT 1 2:05
 • CHỦ ĐỀ 2. RESTAURANT 2 2:04
 • CHỦ ĐỀ 2: RESTAURANT 3 2:04
 • RESTAURANT 4
 • RESTAURANT 5
 • RESTAURANT 6
 • CHỦ ĐỀ 3. PUBLISH 1 2:06
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 2 2:25
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 3 2:16
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 1 3:26
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 2 3:30
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 3 3:20
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 4 3:20
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 5 3:25
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 6 3:28
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 7 3:28
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 8 2:16
 • HUMAN RESOURCES 9
 • HUMAN RESOURCES 10
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 1 3:26
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 2 3:34
 • MEETING 3
 • MEETING 4
 • CHỦ ĐỀ 6: BANK 1 3:01
 • CHỦ ĐỀ 7: TRAVEL 1 2:54
 • CHỦ ĐỀ 7: TRAVEL 2 3:02
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 2 3:19
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 3 3:15
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 4 3:14
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 5 3:16
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 6 2:48
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 7 2:43
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 8 3:01
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 9 3:03
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 10 3:08
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 11 3:03
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 12 3:09
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 13 2:56
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 14 3:12
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 15 3:09
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 16 2:34
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 17 3:13
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 1 3:05
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 2 3:03
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 3 3:00
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 4 3:00
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 5 2:58
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 6 2:46
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 7 2:46
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 8 2:55
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 9 2:22
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 1 3:10
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 2 3:17
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 3 3:26
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 4 3:16
 • CHỦ ĐỀ 11: OFFICE 1 1:37
 • CHỦ ĐỀ 12: HEALTHY 1 2:51
 • CHỦ ĐỀ 12: HEALTHY 2 2:30
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 1 2:46
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 2 2:48
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 3 2:44
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 4 2:38
 • CHỦ ĐỀ 14: POLITIC 1 2:44
 • CHỦ ĐỀ 14: POLITIC 2 2:36
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 1 2:41
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 2 2:47
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 3 3:06
 • CHỦ ĐỀ 16: FURNITURE 1 2:22
 • CHỦ ĐỀ 17: INVESTMENT 1 1:04
 • CHỦ ĐỀ 18: EXHIBITION 1 1:39
 • CHỦ ĐỀ 19: FILM 1 2:38
 • CHỦ ĐỀ 19: FILM 2 2:38
 • CHỦ ĐỀ 21: EDUCATION 1 2:11
 • CHỦ ĐỀ 21: EDUCATION 2 3:04
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 1 2:58
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 2 2:55
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 3 2:56
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 13 2:49
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 14 2:49
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 15 2:49
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 16 2:55
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 17 3:05
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 18 2:46
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 19 2:50
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 20 2:50
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 21 2:49
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 22 2:50
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 23 2:51
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 24 2:51
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 25 2:48
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 26 2:48
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 27 2:48
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 28 2:43
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 29 2:42
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 30 2:47
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 31 2:37
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 32 2:39
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 33 2:39
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 34 2:52
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 35 2:46
 • CHỦ ĐỀ 2: RESTAURANT 1 12:54
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 1 7:18
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 2 7:18
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 1 10:51
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 2 10:51
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 3 10:04
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 1 10:51
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 2 9:03
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 3 9:24
 • CHỦ ĐỀ 6: BANK 1 11:05
 • CHỦ ĐỀ 7: TRAVEL 1 11:05
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 2 10:45
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 3 10:45
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 4 10:45
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 5 9:03
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 6 9:03
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 7 9:03
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 2 10:45
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 3 10:45
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 4 10:45
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 5 8:43
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 2 8:43
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 3 8:43
 • CHỦ ĐỀ 11: OFFICE 1 3:41
 • CHỦ ĐỀ 12: HEALTHY 1 9:03
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 13: TECHNOLOGY 2 12:06
 • CHỦ ĐỀ 14: POLITIC 1 7:57
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 1 7:42
 • CHỦ ĐỀ 16: FURNITURE 1 5:40
 • CHỦ ĐỀ 17: INVESTMENT 1 3:01
 • CHỦ ĐỀ 18: EXHIBITION 1 3:41
 • CHỦ ĐỀ 19: FILM 1 4:01
 • CHỦ ĐỀ 20: CONSTRUCTION 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 20: CONSTRUCTION 2 9:03
 • CHỦ ĐỀ 21: PHRASE 1 10:45
 • CHỦ ĐỀ 21: PHRASE 2 10:45
 • CHỦ ĐỀ 21: PHRASE 3 9:24
 • CHỦ ĐỀ 22: HOTEL 1 6:39
 • CHỦ ĐỀ 23: GARMENT 1 6:01
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 3 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 4 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 5 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 6 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 7 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 8 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 9 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 10 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 11 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 12 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 13 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 14 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 15 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 16 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 17 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 18 10:45
 • CHỦ ĐỀ 25: VOCABULARY 19 10:45
 • CHỦ ĐỀ 2: RESTAURANT 1 13:13
 • CHỦ ĐỀ 2: RESTAURANT 2 13:13
 • CHỦ ĐỀ 2: RESTAURANT 3 9:50
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 3: PUBLISH 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 3 13:08
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 4 13:08
 • CHỦ ĐỀ 4: HUMAN RESOURCES 5 13:08
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 5: MEETING 3 13:08
 • CHỦ ĐỀ 6: BANK 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 7: TRAVEL 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 7: TRAVEL 2 12:18
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 1 13:09
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 2 13:09
 • CHỦ ĐỀ 8: COMPANY 3 13:09
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 3 13:08
 • CHỦ ĐỀ 9: SHOPPING 4 13:08
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 10: TRAFFIC 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 11: OFFICE 1 12:46
 • CHỦ ĐỀ 12: HEALTHY 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 12: HEALTHY 2 10:37
 • CHỦ ĐỀ 14: POLITIC 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 14: POLITIC 2 12:18
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 15: EVENT 2 13:08
 • CHỦ ĐỀ 16: FURNITURE 1 11:53
 • CHỦ ĐỀ 17: INVESTMENT 1 4:19
 • CHỦ ĐỀ 18: EXHIBITION 1 6:25
 • CHỦ ĐỀ 19: FILM 1 12:18
 • CHỦ ĐỀ 21: EDUCATION 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 22: HOTEL 1 6:53
 • CHỦ ĐỀ 22: HOTEL 2 6:02
 • CHỦ ĐỀ 23: GARMENT 1 13:08
 • CHỦ ĐỀ 20: PROPERTY 1

Thông tin giảng viên

Betma English
616 học viên 31 khóa học

Nhập thông tin giảng viên

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%