GÓI 1000 TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG TRONG ĐỀ THI TOEIC

Đăng ký tham gia

Học từ vựng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học và luyện thi TOEIC. Theo Wilkins (1972), nếu người học không học ngữ pháp thì họ truyền đạt được rất ít ý tưởng của mình. Từ vựng là công cụ giúp người học TOEIC có thể tiến hành giao tiếp thành công. Ngoài ra, từ vựng là nền tảng để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ khác như: đọc hiểu, nghe hiểu, nói, viết...Nhận thức được tầm quan trọng này, ngày nay tất cả các phương pháp áp dụng trong giảng dạy đều chú trọng đến việc dạy từ vựng. Và việc bắt đầu học TOEIC luôn gắn liền với việc học từ vựng.

Tài liệu 1000 từ vựng trong đề thi TOEIC

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

79.000đ

100.000đ

-21%