Cấu trúc đề thi TOEIC 2 kỹ năng

Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 2 phần: Phần thi Listening và phần thi Reading. Mỗi phần thi gồm 100 câu. Tổng thời gian làm bài là 120 phút: Listening 45 phút và Reading 75 phút.

1. Listening – Phần thi Nghe – hiểu

Phần Listening

Chi tiết

Phần 1

Mô tả tranh
(6 câu)

 Xem 1 bức tranh trong đề và nghe 4 đáp án. Chọn đáp án mô tả đúng về bức tranh.

Phần 2

Hỏi đáp

(25 câu)

 • Nghe một câu hỏi và 3 lựa chọn trả lời cho từng câu hỏi => chọn câu trả lời phù hợp với câu hỏi.
 • Bài nghe có thể xuất hiện các cách nói rút gọn như: going to => gonna, want to => wanna
 • Câu hỏi và câu trả lời không in trong đề thi.

Phần 3

Hội thoại ngắn

(39 câu)

 • Tăng 9 câu so với đề cũ
 • Nghe 13 đoạn hội thoại ngắn không in trong đề thi. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án lựa chọn. => chọn đáp án đúng nhất.
 • Xuất hiện các đoạn hội thoại có 3 người nói thay vì 2 người: 1 man & 2 women hoặc 2 men & 1 woman
 • Người thi phải kết hợp những gì nghe được với biểu đồ/ bảng biểu cho sẵn để trả lời câu hỏi.
 • Có câu hỏi buộc người đọc phải dựa vào những gì nghe được để đoán ý người nói.

Phần 4

Bài nói chuyện ngắn

(30 câu)

Nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi.

Thí sinh lựa chọn đáp án đúng nhất

Lưu ý: Có dạng bài người thi phải kết hợp thông tin nghe với biểu đồ, hình ảnh được cho sẵn để trả lời.

Phần thi nghe hiểu sẽ có một số ví dụ sử dụng giọng Anh – Mỹ, Anh – Úc, Anh – Anh, … Những ngữ âm khác nhau nhưng phản ánh sự đa dạng kiểu giọng trong môi trường làm việc quốc tế.

2. Reading – Phần thi Đọc – hiểu

Phần Reading

Chi tiết

Phần 5
Hoàn thành câu
(30 câu)

Gồm các câu chưa hoàn thành + 4 từ hoặc cụm từ được đánh dấu tương ứng A, B, C, hoặc D => chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.

Phần 6

Hoàn thành đoạn văn (16 câu)

 • Gồm 4 bài đọc ngắn, mỗi bài đọc có 3 chỗ trống cần điền từ hoặc cụm từ, câu + 4 đáp án => chọn đáp án thích hợp
 • Có dạng bài tập bắt người thi điền một câu vào chỗ trống thay vì chỉ điền từ/ cụm từ.

Phần 7

Đoạn đơn
(29 câu)

 • Gồm 10 đoạn đơn, có nội dung dựa trên các tài liệu đọc như thư từ, thông báo, biểu mẫu, báo. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi và 4 lựa chọn => chọn ra câu trả lời chính xác nhất.
 • Xuất hiện bài đọc bao gồm 3 đoạn.
 • Có bài đọc dạng tin nhắn điện thoại, chat, …
 • Xuất hiện câu hỏi yêu cầu người thi điền câu vào chỗ trống.

Đoạn kép
(25 câu)

Có 2 đoạn văn kép và 3 đoạn ba, 5 câu hỏi mỗi đoạn, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời A, B, C, hoặc D. Bạn cần xác định đáp án đúng cho từng câu hỏi.

 

Bài viết cùng danh mục